เกี่ยวกับเรา

บริษัท กล่องอุตสาหกรรม จำกัด

เราได้ดำเนินธุรกิจมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกเพื่อตอบสนองลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจ ดังนั้น เราจึงนำเอาเครื่องจักรอันทันสมัย ประกอบกับบุคลากรที่มีความชำนาญสูง ที่ผ่านการอบรมในด้านเทคโนโลยี และความปลอดภัย จึงทำให้บริษัทของเรามีกำลังการผลิตกว่า 1 ล้านกล่องต่อเดือน และจากประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลาย เราจึงมุ่งเน้นในการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกตั้งแต่ 3 ชั้น 5 ชั้น ไปจนถึง 7 ชั้น และรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกล่องแบบฝาชน กล่องไดคัท กล่องฝาเกย รวมไปถึงกระดาษทุกเกรดตามความต้องการ

อีกทั้งบริษัทยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเราจึงเลือกใช้กระบวนการพิมพ์กล่องในระบบ Flexographic printing ที่ใช้หมึกพิมพ์ที่ปราศจากสารตะกั่วหรือโลหะหนัก

บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความมั่นใจและไว้วางใจจากลูกค้าในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเรายึดมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาที่เป็นมิตร และการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเรายึดมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากรอย่างไม่หยุดยั้ง